Kostnader


Kostnadsfri värdering


Vår förmedlingsavgift är 4,96% ( inkl 24% moms ) av det skuldfria priset eller enligt överenskommelse. Minimipriset är 3000€.
Innehållet i servicepaketet blir skilt överenskommet enligt objektets särdrag och marknadssituation.
Vi tar inte betalt för en affär som inte blev av. Muntlig värdering är även kostnadsfri.

Vår värdering är alltid en officiell YKV stämplad och granskad uppskattning.

Lägenhet 400€
Fastigheter 600€ + resekostnader, möjliga dokument samt utredningskostnader.Smidiga bostadsköp!Tänker Du sälja Din bostad?

Visste Du att Du med vår hjälp får upp till 10% mera för Din bostad!
Ring 010 440 2600010 440 2600 eller lämna Dina kontaktuppgifter så tar Vi kontakt!