Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Bli förmögen genom att investera i bostäder!

Gör hyresansökan

Skriv Ditt namn och telefonnummer och / eller e-post adressen


Uppgifter om sökaren

För- och släktnamn*
Telefonnummer*
E-postadress*
Nuvarande gatuadress
Postnummer och bostadsort
Arbetsplats/ studieort
Födelsetid
Yrke
Betalningsanmärkningar*
Nej Ja

Uppgifter om nuvarande hyresvärd

Hyresvärdens namn
Telefonnummer

Önskemål om bostaden

Typ av hus
Våningshus Par- eller radhus Egnahemshus
Typ av lägenhet
Etta Tvåa Trea Fyra
Stad
Stadsdel
Flyttningsdatum

Bostadyta
m2 - m2
Hyra
-
Övriga önskemål

Tänker Du sälja?
Med vår hjälp får du mera!

Tänker Du sälja?

Lämna Dina kontaktuppgifter så tar Vi kontakt!

Bli förmögen genom att investera i bostäder!

04.01.2021

För en tid sedan lade jag och kontorschef Jörn Sundström märke till en artikel om unga bostadsinvesterare. Samtidigt diskuterades det i media om oron över hur finländarnas pensionstillgångar ska räcka till och hur vi förbereder oss för pensionstiden. Nyheten och den offentliga diskussionen fick oss att fundera över vad våra personliga erfarenheter och framför allt vårt samarbete med bostadsinvesterare lärt oss under senaste årtionden. Har framgångsrika bostadsinvesterare möjligtvis några gemensamma egenskaper?
Vi identifierade tre faktorer som tydligt utgör gemensamma nämnare för lyckade bostadsplaceringar. Den första av dessa är mod, det vill säga att man vågar fatta ett köpbeslut. Vi har flera gånger fått se hur människor ångrar att de inte en gång i tiden köpte en investeringsbostad trots att de länge funderade på det. Även om man är lite tveksam lönar det sig att hellre köpa än att inte köpa. Om man skulle råka göra ett misstag kan man lära sig av det.En annan gemensam nämnare är en prissättning som stöder ett långvarigt hyresförhållande. En viss bostadsinvesterare ville alltid först veta vår uppskattning av den maximala hyran för bostaden. Efter att ha hört vår uppskattning fastställde hen den slutliga hyresnivån till att vara något lägre än den maximala. På detta sätt försäkrade sig hen om att hyresgästen inte hela tiden spanar efter nya hyresbostäder på grund av en för hög hyra.En tredje kännetecknande egenskap för en framgångsrika investeringar i bostäder är respekt för hyresgästen. Bostadsinvesteraren bör förstå att det är fråga om hyresgästens hem och att det således är viktigt att ha stor respekt för det. En fin hyresgäst ska man värna om och hjälpa då denne vill ha hjälp.Givetvis bör man beakta även andra faktorer, såsom var bostaden är belägen, då man skaffar sig en investeringsbostad. Platsen bör utvärderas ur hyresgästens perspektiv. Jörn talar ofta om en en kilometers tumregel, det vill säga att det lönar sig att leta efter investeringsbostäder som är belägna i närheten av läroinrättningar eller arbetsgivare som sysselsätter ett stort antal människor. Vad beträffar läget kan vi i Karleby erbjuda högklassiga objekt bland annat i Beckbruket, på det gamla mejeriområdet i närheten av skolor samt i kärncentrum i Lakeas kvarter.För vem lämpar sig då bostadsplacering? Utgångspunkten är att det lämpar sig för var och en. För den som köper sin första bostad kan det samtidigt löna sig att fundera på att köpa en investeringsbostad, och för allt fler människor innebär en investeringsbostad också en utökad trygghet inför pensionstiden. Investeringar i bostäder har gett otaliga personer ett kontinuerligt, månatligt kassaflöde, en stabil avkastning och en utökning av förmögenheten. Att investera direkt i bostäder håller dessutom kostnaderna i schack.Vi på Asunto Björndahl hjälper såväl erfarna bostadsinvesterare som personer som vill köpa sin första investeringsbostad. Vi har dessutom gedigen erfarenhet av hyresförmedling och på grund av detta ett framgångsrikt koncept genom vilket vi ger våra kunder pålitliga och säkra hyresgäster.Väsenligt är också det faktum att vi själva har investeringsbostäder från samma objekt som vi förmedlar till våra kunder. Det lönar sig att börja investera i bostäder redan i dag – vi står gärna till tjänst!Kaj Björndahl

Linkit

Tänker Du sälja?

Visste Du att Du med vår hjälp får mera för Din bostad!
Ring 010 440 2600010 440 2600 eller lämna Dina kontaktuppgifter så tar Vi kontakt!