Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Försäljaren förtjänar uppskattning

Gör hyresansökan

Skriv Ditt namn och telefonnummer och / eller e-post adressen


Uppgifter om sökaren

För- och släktnamn*
Telefonnummer*
E-postadress*
Nuvarande gatuadress
Postnummer och bostadsort
Arbetsplats/ studieort
Födelsetid
Yrke
Betalningsanmärkningar*
Nej Ja

Uppgifter om nuvarande hyresvärd

Hyresvärdens namn
Telefonnummer

Önskemål om bostaden

Typ av hus
Våningshus Par- eller radhus Egnahemshus
Typ av lägenhet
Etta Tvåa Trea Fyra
Stad
Stadsdel
Flyttningsdatum

Bostadyta
m2 - m2
Hyra
-
Övriga önskemål

Tänker Du sälja?
Med vår hjälp får du mera!

Tänker Du sälja?

Lämna Dina kontaktuppgifter så tar Vi kontakt!

Försäljaren förtjänar uppskattning

22.12.2020

Är försäljaren rentav den viktigaste personen i vårt samhälle?
Varför far årligen tiotals jättelika Panamax-fartyg med last iväg från Karleby hamn ut i världen? Eller varför reser sig nya våningshus i stadsbilden? Svaret är enkelt: för att någon någonstans har lyckats med att sälja en produkt eller en tjänst.


Denna mystiska ”någon” är en försäljare som tillsammans med sina kollegor i mina ögon är en av de viktigaste personerna i vårt samhälle. I ett företag är varje arbetstagare viktig i sin egen roll, men försäljaren är den som drar in pengarna till företaget. Dessa pengar används förutom till produktion av tjänster och varor även till att betala lön, skatt och andra utgifter. Vi är alla medvetna om det goda som åstadkoms med skatteintäkterna: utbildning, hälsovård, tjänster för äldre och givetvis infrastruktur för bostadsområden.Vissa är så att säga födda till att vara försäljare, men det är fullt möjligt att också utvecklas till en toppsäljare. Vi investerar i våra arbetstagares kunnande i vår egen akademi. Trots det gäller samma utgångspunkt såväl försäljning som exempelvis fotboll: om du vill vara bäst måste du vara redo att också investera din egen tid på att utvecklas som försäljare. En toppsäljare reserverar till exempel en stund varje kväll till att studera något nytt eller träna sitt agerande inför olika försäljningssituationer.För oss på Asunto Björndahl innebär försäljning att vi hjälper människor samt identifierar deras problem och erbjuder lösningar på dessa. Vi håller människan i centrum. Vi känner exempelvis väl till barnfamiljernas vardag och utvecklar våra tjänster så att vi gör det så enkelt som möjligt att samarbeta med oss.

Personligen har jag alltid förhållit mig passionerat till försäljning. Jag anser att försäljning är något vackert – rentav själva ordet är vackert. Försäljning är leder i bästa fall till ömsesidig uppskattning och ömsesidigt förtroende – till att vi lyckas tillsammans.
Jag är otroligt stolt över team Asunto Björndahl och hur hängivna våra arbetstagare är till att hjälpa människor. Det lönar sig att höra till detta team och det lönar sig att lita på oss då du ska sälja din bostad eller letar efter ett nytt hem.

Kaj Björndahl

Linkit

Tänker Du sälja?

Visste Du att Du med vår hjälp får mera för Din bostad!
Ring 010 440 2600010 440 2600 eller lämna Dina kontaktuppgifter så tar Vi kontakt!